नेपाली काँग्रेसले प्रदेश १ बाट निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको समानुपातिकका सांसद उमेद्वारहरुको नामावली

नेपाली काँग्रेसले प्रदेश १ बाट निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको समानुपातिकका सांसद उमेद्वारहरुको नामावली
[sp_wpcarousel id=”18346″] [sp_wpcarousel id=”18336″] [sp_wpcarousel id=”18329″] [sp_wpcarousel id=”18322″] [sp_wpcarousel id=”18316″] [sp_wpcarousel id=”18310″] [sp_wpcarousel id=”18272″] [sp_wpcarousel id=”18269″] [sp_wpcarousel id=”18262″]