निरन्तरखबर

आज मंसिर २५ गतेको विनिमय दर

विराटचोकः नेपाल राष्ट्र बैंकले आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर यसप्रकार निर्धारण गरेको छ ।

मंसिर २४ गतेको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर

विराटचोकः नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मंसिर २४ गतेको लागि निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यसप्रकार…

मंसिर २४ गतेको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर

विराटचोकः नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मंसिर २४ गतेको लागि निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यसप्रकार…

यस्तो छ आजको विनिमय दर

विराटचोकः नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मंसिर २३ गतेको लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यसप्रकार रहेको…

यस्तो छ आजको विनिमय दर

विराटचोकः नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मंसिर २३ गतेको लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यसप्रकार रहेको…

यस्तो छ आजको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

विराटचोकः नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मंसिर २२ गतेको लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यसप्रकार रहेको…

यस्तो छ आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर

विराटचोकः नेपाल राष्ट्र बैंकले आजको लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यसप्रकार रहेको छ ।

यस्तो छ आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर

विराटचोकः नेपाल राष्ट्र बैंकले आजको लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यसप्रकार रहेको छ ।

यस्तो छ आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर

विराटचोकः नेपाल राष्ट्र बैंकले आजको लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यसप्रकार रहेको छ ।   

यस्तो छ आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर

विराटचोकः नेपाल राष्ट्रा बैंकले आज मंसिर १९ गतेको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर यसप्रकार निर्धारण गरेको…