धान दिवस: सुन्दरहरैचामा ६०% धान रोपाई सकियो

सुन्दरहरैचा । नेपाल कृषि प्रदान देश हो । नेपालको जम्मा जनसंख्यामा ८०% मानिस कृषिमा आधारित छन…